Eisen voor kinderopvang

In het jaar 2000 moet een keurmerk voor kinderdagverblijven van kracht worden. Vooralsnog zijn de criteria minimaal.

ROTTERDAM, 22 SEPT. Voor zowel particuliere als gesubsidieerde kinderdagverblijven bestaat alleen een aantal minimale eisen, die wettelijk zijn vastgelegd per 1 januari 1996. Deze tijdelijke algemene maatregel van bestuur (AMvB) loopt eind 1999 af, waarna een keurmerk voor kinderdagverblijven van kracht moet worden. De voorwaarden voor zo'n keurmerk - ofwel 'zelfregulering' - worden opgesteld door de landelijke organisatie van kinderdagbverblijven VOG en wordt in november gepubliceerd. Volgens cijfers uit 1995 zijn de meeste van de 2.200 dagverblijven in Nederland kinderdagverblijven voor peuters; de overige zijn buitenschoolse opvangcentra en zogeheten gastouder-bureaus. Het gaat in totaal om zo'n 70.000 plaatsen.

Gemeenten zijn formeel de enige toezichthouders op kinderopvang. Ze moeten voorlopig de volgende eisen voor kinderdagverblijven in een lokale verordening hebben opgenomen: De hygiëne en veiligheid in het kinderdagverblijf moet gewaarborgd zijn.

Het kinderdagverblijf moet medezeggenschap van ouders en personeel waarborgen.

Groepen in de leeftijdscategorie van 0 tot 1 jaar mogen niet groter zijn dan 12 baby's en er moet minimaal een verzorger zijn per 4 baby's.

Ouders moeten weten hoe hun eventuele klachten worden behandeld.

Het dagverblijf moet beschikken over een buitenspeelruimte en een slaapruimte.

De wijze waarop gemeenten toezicht houden op deze regels - met een inspectiedienst bijvoorbeeld - moesten zij in de verordening ook beschrijven. Uit nog niet gepubliceerd onderzoek van de Vereniging van Gemeenten (VNG) blijkt dat tachtig procent van de gemeenten in 1996 eén keer de kwaliteit van kinderdagverblijven controleerde. 97 procent van de gemeenten zou een geschikte verordening hebben.

Staatssecretaris Terpstra (Welzijn) wil naar aanleiding van de klachten in Den Bosch “op korte termijn inzicht krijgen in de gemeentelijke toezicht op dekwaliteit van kinderdagverblijven”, laat ze weten. Ze wil de geplande evaluatie van het gemeentelijke toezicht halverwege volgend jaar niet afwachten en samen met de Vereniging van Gemeenten (VNG) een steekproef houden onder gemeenten.

Kamerleden voor PvdA, CDA en D66 vinden dat het zelfregulerende keurmerk er zo snel mogelijk moet komen. Verder vinden Kamerlid Van Vliet (D66) en Vliegenthart (PvdA) dat, naast de zelfregulering van de branche, gemeenten toezicht moeten blijven houden op kinderdagverblijven.