Wachtlijst voor gezinsvoogdij weg

UTRECHT, 20 SEPT. De landelijke organisatie van voogdij-instellingen Vedivo heeft de wachtlijsten voor de gezinsvoogdij opgeheven, nadat het kabinet de instellingen op verzoek van de Tweede Kamer vijf miljoen gulden extra heeft toegezegd voor 1998.

Staatssecretaris Schmitz (Justitie) zegde eerder al een extra bedrag toe van 13,5 miljoen gulden. Volgens voorzitter L.A. van Tol van Vedivo is het totale bedrag voor volgend jaar toereikend. Het kabinet beloofde eveneens voldoende structurele financiering vanaf 1999. De Vedivo rekent op een bedrag van minimaal 18,5 miljoen gulden extra per jaar.

De voogdij-instellingen stelden in juli wachtlijsten in omdat zij meenden door geldgebrek niet meer verantwoord te kunnen werken. Landelijk staan ruim driehonderd kinderen op de wachtlijst. Het gaat om kinderen uit probleemgezinnen, die door de kinderrechter 'onder toezicht' zijn gesteld. In totaal betreft dat dit jaar ruim 22.000 kinderen.

Uit onderzoek van het adviesbureau Coopers & Lybrand is gebleken dat de werkweek van de gezinsvoogd vorig jaar is toegenomen tot 42,4 uur. Een gezinsvoogd kan gemiddeld vier uur per week besteden aan persoonlijk contact, de rest van de tijd gaat op aan administratieve taken. Met het extra geld zal het aantal 'contacturen' overigens nog maar maximaal acht uur zijn.

Begin deze maand spande de moeder van een vijftienjarige onder toezicht gestelde jongen een kort geding aan om opheffing van de wachtlijst te eisen. Het kort geding, dat gisteren zou dienen, werd begin deze week ingetrokken toen de voogdij-instelling de desbetreffende jongen alsnog een gezinsvoogd toewees. Vedivo overlegt maandag met de staatssecretaris over een zo efficiënt mogelijke besteding van het extra geld.