Vakbond (2)

In het artikel van Frederiek Weeda over de onderwijsbonden (W&O, 30 augustus) is vooral sprake van verschillende strategieën die de bonden volgen.

De niet ingevoerde lezer zou de indruk kunnen krijgen dat de scheidslijn loopt tussen openbaar en confessioneel onderwijs. Dat is jammer, want binnen de AOb bestaan ook twee confessionele verenigingen, te weten Sint Bonaventura voor het roomskatholiek onderwijs en CVHO voor het protestants christelijk onderwijs. Beide verenigingen zijn met het NGL de AOb binnengekomen.

Hierdoor wordt de AOb een echt algemene bond. Niet meer in de zin van 'openbaar', maar een bond voor alle gezindten, waar het ook voor confessionelen goed toeven is.

    • N. Sluijs Secretaris Aob
    • Cvho Heerde