Tien miljoen extra

PAPENDAL, 20 SEPT. De Nederlandse sport kan volgend jaar rekenen op tien miljoen gulden extra van het Rijk. Het kabinet had al een structurele verhoging van vijf miljoen toegezegd en daar is tijdens de algemene beschouwingen na het aannemen van een motie nog eens hetzelfde bedrag bovenop gekomen.

Met deze extra's zijn de kortingen van zes miljoen gulden sinds 1994 weggewist. Op korte termijn hoopt de verheugde sportkoepel NOC*NSF met staatssecretaris Terpstra te overleggen over de besteding van het geld.