Tante Lien

Het artikel Nederlandsch Indië ligt in Holland (NRC Handelsblad, 17 september) noopt mij tot de volgende opmerkingen. Het was meen ik Jan Blokker die destijds schreef met 'gekromde tenen' en 'plaatsvervangende schaamte' naar de Tante Lien show te hebben gekeken (en vooral geluisterd).

Ik deel zijn mening volkomen maar wat mij bovendien irriteert is dat Tante Lien met haar krompraat en pseudo-Petjoh op zijn minst de suggestie wekt dat alle Indo's zo praten.

Het tegendeel is waar. Ons werd van jongs af door onze ouders op het hart gedrukt om zo goed mogelijk Nederlands te spreken en te schrijven. Wij spraken en spreken veelal beter Nederlands dan de gemiddelde Nederlander (Hij 'heb' en 'hun' hebben zul je een Indo van de vooroorlogse generatie nooit horen zeggen). Daar hebben wij toen wij in Nederland kwamen ook de vruchten van geplukt. Onze integratie in de Nederlandse samenleving is mede door onze kennis van de Nederlandse taal vrijwel geruisloos verlopen.

    • R. Moltzer