Stellingen

Globaal gezien leidt concurrentie tot verminderde samenwerking en daardoor in het geval van wetenschap tot verminderde productie.

F.J. SICKING, Rijksuniversiteit Groningen

Een stimulus-arme omgeving kan zeer stimulerend zijn: een klooster; een stiltecentrum of ashram zijn goede voorbeelden.

L. DE CALUWÉ, Katholieke Universiteit Brabant

Alle nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van onderzoeksinstituten ten spijt, blijven de observaties van Voskuil in Het Bureau tijdloos.

T.C. DE GROOT, RU Leiden Het succes van campagnes ten behoeve van bedreigde diersoorten is in sterke mate afhankelijk van de aaibaarheidsfactor van de desbetreffende diersoort.

E. KWAST, Universiteit Utrecht

Gemengd verplegen van mannelijke en vrouwelijke patiënten heeft een positieve werking op de ziektebeleving van beide groepen patiënten.

S. TEN WOLDE, Rijksuniversiteit Leiden

Het mooie van trends is dat ze weer verdwijnen.

E. VAN DER GRAAFF, RU Leiden