Specialist legt zich neer bij directie; Machtsstrijd om ziekenhuis beslist

DEN HAAG, 20 SEPT. Medisch-specialisten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben hun conflict over de organisatie van het ziekenhuis bijgelegd. De specialisten gaan er mee akkoord dat de directie uiteindelijk de baas is in het ziekenhuis.

Daar staat tegenover dat de specialisten samen met de directie het beleidsplan zullen opstellen voor de budgetonderhandelingen tussen de directie en de zorgverzekeraars. Daardoor krijgt de patiënt voortaan nog maar één rekening: van ziekenhuis en specialist samen.

Dit blijkt uit de afspraken die de voorzitters van de Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (NVZ), de Orde van medisch specialisten en van Zorgverzekeraars Nederland gedurende de afgelopen dagen hebben gemaakt. Vrijwel zeker zullen de drie partijen volgende week een convenant tekenen waarin de bereikte overeenstemming wordt bezegeld. De besturen van de specialisten en ziekenhuizen hebben er al mee ingestemd, het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland vergadert er dit weekeinde over. Het convenant moet nog ter goedkeuring aan de leden van NVZ en Orde worden voorgelegd.

De onderhandelingen tussen de drie partijen hadden plaats op initiatief van de directeur-generaal voor volksgezondheid, dr. H.J. Schneider. Dit gebeurde nadat dit voorjaar de specialisten in conflict kwamen met de ziekenhuizen en zorgverzekeraars over de zogeheten 'integratie-wet' van minister Borst (Volksgezondheid). Dit wetsvoorstel, dat nog bij de Tweede Kamer in behandeling is, regelt de organisatorische verantwoordelijkheden in het ziekenhuis, het samenvoegen van het budget van ziekenhuis en specialist en wie daarover onderhandelt met de verzekeraars.

De specialisten wilden zelf onderhandelen over hun budget en erkenden de eindverantwoordelijkheid van de directie voor het hele ziekenhuis niet. De medisch-specialisten vreesden bovendien dat zij door de fiscus en de bedrijfsvereniging niet langer als zelfstandige ondernemer worden erkend als de wet wordt ingevoerd. Daardoor zouden ze bepaalde voordelen verliezen. In het convenant heeft de Orde als ontbindende voorwaarde opgenomen dat de huidige positie van de vrijgevestigde specialist zowel fiscaal als voor de sociale wetgeving gegarandeerd moet zijn. Levert externe toetsing niet die garantie op, dan vervalt het convenant. De zogeheten 'goodwill' wordt afgeschaft, het bedrag waarmee medisch-specialisten zich in een maatschap moet inkopen. Voor de medisch-specialisten moet nu een gewone pensioenregeling komen.

    • Quirien van Koolwijk