Onderzoek justitie naar prijzen cd's

DEN HAAG, 20 SEPT. Het openbaar ministerie in Utrecht is deze week een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen platenmaatschappij Arcade Music Company. Justitie verdenkt Arcade ervan winkeliers te hebben gedwongen de verkoopprijzen van compact discs kunstmatig hoog te houden.

Het is, voor zover bekend, het eerste strafrechterlijke onderzoek inzake prijsafspraken (verticale prijsbinding) in de muziekbranche. Arcade Music Company is onderdeel van mediaconcern Wegener Arcade.

Persofficier B.W.J. Steensma van het openbaar ministerie in Utrecht bevestigde gisteren dat Justitie een strafrechtelijk onderzoek is begonnen. De naam van het bedrijf wilde hij niet noemen. De advocaat van Arcade, dr. mr. J. Sjöcrona, bevestigde dat het gaat om Arcade Music Company. Het openbaar ministerie heeft Sjöcrona deze week van het strafrechterlijk onderzoek op de hoogte gebracht. “De officier vertelde mij”, aldus Sjöcrona “dat hij in nauw overleg met een ambtenaar van Economische Zaken heeft geconstateerd dat er nu een redelijk vermoeden bestaat dat Arcade een strafbaar feit heeft gepleegd”.

De advocaat verwacht binnen enkele weken het proces verbaal van het openbaar ministerie te zullen ontvangen. Justitie zal volgens persofficier Steensma volgende maand beslissen of het al dan niet tot vervolging zal overgaan.

Er loopt al langer dan een jaar een onderzoek naar mogelijke verticale prijsbinding door Arcade, eerst een 'oriënterend', nu dus een strafrechtelijk onderzoek. Een vijftal medewerkers van Arcade en een aantal mensen van buiten het bedrijf is inmiddels verhoord. Volgens Sjöcrona zet Justitie er nu vaart achter. “De officier vertelde dat hij de zaak wil hebben afgehandeld voordat volgend jaar de nieuwe wet economische mededinging van kracht wordt”, aldus Sjöcrona.Aanleiding voor het onderzoek vormde publiciteit over het bedrijf Disk House. Deze cd-handelaar kwam anderhalf jaar geleden met het verwijt dat Nederlandse platenmaatschappijen hem cd's weigerden te leveren omdat Disk House de cd's doorverkocht voor prijzen die consequent onder de adviesprijs lagen die de platenmaatschappijen hanteerden. Hij staafde zijn verwijt met brieven van Arcade Music Company.

De ECD deed begin jaren negentig al onderzoek naar prijsafspraken in de cd-branche na een klacht van Konsumenten Kontakt over het prijsverschil tussen cd's in Nederland en in Duitsland. Dat onderzoek heeft niet tot een strafrechtelijk vervolg geleid.

    • Geert van Asbeck