Mulder en Van Tijn (2)

Ex-VN-redacteur Gerard Mulder kwam - beweert Elsbeth Etty in 'Van de Week' (Z 13 sept.) - te laat met zijn ontmaskering van de onlangs overleden hoofdredacteur Joop van Tijn. Maar Mulder heeft niet gewacht tot zijn dood.

Hij leverde zijn eerst nog interne kritiek op Van Tijn al begin jaren tachtig tijdens redactievergaderingen van VN en moest daarvoor een hoge prijs betalen. Van Tijn was in 1986 de drijvende kracht achter een grootscheepse zuivering op de redactie, waarbij opposanten tegen zijn beleid, onder wie Mulder, werden ontslagen. Ook in het openbaar heeft Mulder nooit gezwegen over de praktijken van Van TIjn. Uit rancune tegen Mulder en als vriendendienst jegens de weduwe van VN-oprichter Henk van Randwijk hebben toenmalig VN-hoofdredacteur Rinus Ferdinandusse en zijn adjunct Van Tijn tevergeefs geprobeerd de inhoud van Mulders biografie te censureren.

    • Th. Gerritse