Meer Irakezen vragen asiel aan

DEN HAAG, 20 SEPT. Het aantal Irakezen dat asiel aanvraagt in Nederland, is de afgelopen maanden sterk gestegen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft een speciaal team in het leven geroepen om de plotselinge stijging te onderzoeken.

In totaal meldden zich ruim 5.400 Irakezen dit jaar; eenderde van het totale aantal asielzoekers. Justitie zegt nog geen verklaring te hebben voor deze stijging, maar vermoedt wel dat sommige asielzoekers zich voordoen als Irakezen.