Lezen

In NRC Handelsblad van 13 september beschrijf Henk van Gelder de nieuwe leesbevorderingscampagne van de Stichting CPNB voor de jeugd van 12-15 jaar.

Hij meldt dat deze wordt gehouden in de komende Kinderboekenweek. Het aardige is nu juist dat de campagne niet tijdens de Kinderboekenweek wordt gehouden omdat deze week een dermate ingeburgerd evenement is op de basisschool, dat kinderen die overgaan naar het voortgezet onderwijs versneld afstand nemen van deze campagne. Dat is iets van vroeger, dat is voor hun jongere broertje. De jeugd van 12-15 jaar wordt daarom zeer bewust in augustus/september benaderd met een aanpak die geheel los staat van die van de Kinderboekenweek. Bij de communicatie wordt ook gebruik gemaakt van Engelse woorden. Van Gelder noemt dat paradoxaal, want het gaat over Nederlandstalige jeugdboeken. Bij reclame voor kauwgom en spijkerbroeken mag het blijkbaar wel, vanwege hun internationale uitstraling. Gelukkig wordt deze tuttige indeling niet gedeeld door de leraren Nederlands. Zij weten als geen ander hoe je met die leefijdsgroep omgaat en hebben het tijdschrift S.Y.P.R.A.B. massaal besteld.

    • Henk Kraima
    • directeur stichting CPNB