Klanten van de Kass-Ass krijgen hun afschriften per e-mail thuisgestuurd; Beursbank stort zich op Internet

Wie ten minste driehonderd gulden te besteden heeft, kan sinds enkele weken Internet-bankieren bij de Kas-Associatie. Deze week werd bekend dat de Kas-Ass, de bank van de beurs en rijke particulieren, een nieuwe doelgroep benadert met een pagina op Internet. Rekeninghouders bij de Kas-Ass kunnen via Internet betalen, overboekingen doen, of hun saldo controleren. Afschriften worden per e-mail verstuurd.

Met het commercieel aanbieden van deze transacties via Internet heeft de Kas-Ass een kleine voorsprong genomen op de grote Nederlandse banken. Dat gebeurde in alle stilte. Er zijn intussen tweehonderd klanten en met de website (www.kasnetbank.com) wordt al bijna twee jaar geëxperimenteerd. Hoe kan dat? En wat hebben concurrenten als ABN Amro, de Postbank en de Rabobank te bieden?

ABN Amro heeft begin dit jaar geëxperimenteerd met Internet-bankieren, maar weet nog niet wanneer de service echt zal gaan draaien. De Internetpagina's van ABN Amro (www.abnamro.nl) geven informatie over van alles en nog wat. Ook kunnen enkele duizenden Internet-abonnees via het betalingssysteem I-Pay boodschappen doen bij aangesloten winkels. Doorsnee bancaire transacties zijn echter nog niet mogelijk. “Het veiligheidsvraagstuk weegt voor ons zwaar”, zegt een woordvoerder. “Wij gaan liever niet over een nacht ijs.”

De Rabobank experimenteert met bankieren via Internet. Sinds deze zomer kan een beperkt aantal klanten met zijn pasje voor het besloten pc-programma Telebankieren transacties doen en zijn saldo opvragen via Internet. De proef is beperkt tot Arnhem en Breda.

Het ligt voor de hand dat banken een waterdicht systeem willen ontwikkelen voordat zij een Internet-bank bieden aan hun particuliere klanten. De meeste mensen huiveren immers bij het idee dat hun bankrekening toegankelijk is via een openbaar netwerk van computers zoals Internet. Maar er is meer aan de hand. Het systeem dat de Kas-Ass gebruikt is te ingewikkeld, zo luidt de inschatting van de grote banken.

Wie een rekening opent bij de Kas-Ass moet in een ouderwetse enveloppe een aanvraag indienen, voorzien van handtekening en een kopie van het paspoort. De Kas-Ass retourneert daarop onder meer een lijst met coderingen. Voor toegang tot de rekening moet de klant een gebruikersidentificatie intoetsen en een wachtwoord opgeven. Tot slot vraagt de computer om een code die kan worden ingetoetst na raadpleging van de lijst met toegangscodes.

Dit systeem van zogenoemde Transaction Authentication Numbers (TAN) is naar de inschatting van de Postbank voor haar klanten een te hoge drempel. “Wij zoeken naar een oplossing die beter bij de Postbank past”, zegt een woordvoerder. De Postbank heeft iets minder dan een jaar geleden de mogelijkheden voor thuisbankieren uitgebreid met de lancering van een vernieuwde website (www.postbank.nl). De nieuwe dienst, Postbank Online gedoopt, kan alleen worden gebruikt voor het opvragen van informatie en het bestellen van produkten. Voor betalingen moet gebruik gemaakt worden van Girotel, een besloten Postbanksysteem voor elektronische overboekingen.

De eenvoudigere oplossing waarnaar de Postbank zoekt voor beveiliging van transacties over een open netwerk, ligt in een combinatie van de personal computer en de chipper, de elektronische portemonnee van Postbank en PTT Telecom. De klant krijgt een apparaatje in huis dat de chipper kan lezen, maar wanneer het zover is kan de Postbank niet zeggen.

Klanten die de computer alleen gebruiken om betalingen te verrichten, hebben volgens de Postbank helemaal geen Internetsite nodig. “Ons besloten Girotel werkt prima”, zegt een woordvoerder. Ook ABN Amro is van mening dat betalen via Internet weinig voordelen biedt ten opzichte van het besloten HomeNet dat de bank aanbiedt. “Voor beleggers ligt dat anders”, zegt de woordvoerder, “die willen graag veel en actuele informatie.” De Kas-Ass wil via haar Website in de toekomst ook effectentransacties mogelijk maken.

Internetbankieren bij de Kas-Ass is gratis, terwijl voor een besloten dienst als HomeNet van ABN Amro na een gratis introductieperiode van 12 maanden jaarlijks enkele guldens betaald moeten worden. De Kas-Ass ziet nog twee voordelen. Het is eenvoudiger veranderingen aan te brengen in de diensten die geleverd worden. En de thuisbankier via Internet is niet gebonden aan zijn eigen woonplaats. Hij kan zijn bankzaken doen op elke pc ter wereld die is aangesloten op Internet.

    • Michiel van Nieuwstadt