Frans-Duits overleg zonder resultaten

BONN, 20 SEPT. Frankrijk en Duitsland zijn er gisteren niet in geslaagd in tot een concreet gezamenlijk voorstel te komen voor de Europese werkgelegenheidstop, die in november in Luxemburg wordt gehouden.

Ook over andere onderwerpen is tijdens de zeventigste Frans-Duitse top, die gisteren in de cultuurstad Weimar werd gehouden, weinig vooruitgang geboekt. Dat bleek na afloop van de top, waaraan bondskanselier Helmut Kohl, de Franse president Jacques Chirac en premier Lionel Jospin deelnamen.

Het idee voor de werkgelegenheidsconferentie kwam uit Parijs. De nieuwe socialistische regering wil hiermee duidelijk maken, dat het creëren van banen ook een rol speelt naast het ontstaan van een monetaire unie.

Maar over de manier om banen te scheppen verschillen Duitsland en Frankrijk van mening. Duitsland meent dat het stimuleren van werk het beste aan de markt kan worden overgelaten, niet aan de overheid. De regering-Jospin koerst op een Europees initiatief tegen de werkloosheid, dat door Brussel kan worden betaald.

De werkloosheid in beide landen is hoog; in Duitsland heeft 11,4 procent van de beroepsbevolking geen werk, in Frankrijk 12,5 procent. Beide landen willen het initiatief voor de banenconferentie nu aan Luxemburg overlaten.

Ook blijft onenigheid bestaan over oostwaartse uitbreiding van de Europese Unie. De Duitsers willen vaart maken, de Fransen vertragen. De Europese Unie kan volgens Parijs alleen worden uitgebreid als de instellingen van de Europese Unie worden gemoderniseerd.

Kohl, Chirac en Jospin waren het eens over een stipte invoering van de euro. “De euro-karavaan rolt verder”, zei bondskanselier Kohl. Hij heeft er alle vertrouwen in dat Duitsland aan de criteria zal voldoen, “net als de Fransen”. Premier Jospin onderstreepte dat in Parijs “alles rustig is rondom de euro”. Hij nam een Duitse zorg weg door te verklaren dat de toekomstige centrale bank uiteraard onafhankelijk zal zijn. Een aparte economische raad is volgens hem niet nodig, wel economische coördinatie op regeringsniveau. Jospin noemde de huidige verhouding met Duitsland “normaal en dat is al buitengewoon”.

De drie leiders spraken verder af dat het noodzakelijk is het Europese Airbus-consortium te versterken nu de concurrenten Boeing en McDonnell Douglas zijn gefuseerd. Per 1 januari 1999 zal Airbus een naamloze vennootschap worden.

    • Michèle de Waard