Fish

Uit de recensie van Jan Vollaard over het concert van Fish blijkt maar al te duidelijk dat hij totaal geen affiniteit heeft met deze muziek (NRC Handelsblad, 16 september).

Waar haalt Vollaard het lef vandaan een recensie te schrijven over een concert dat hij nauwelijks voor de helft heeft aangehoord. Ik vind het zeer onprofessioneel een concert waarvan je een recensie schrijft halverwege te verlaten: hoe kan er zo een eerlijk oordeel worden gegeven? Natuurlijk, smaak verschilt, maar ik meen dat de heer Vollaard zich in zijn recensie meer liet leiden door zijn persoonlijke gevoelens over Fish dan door het concert zelf en de reacties van het publiek op het optreden.

    • Caroline Verdonk