Fiscus & auteur

De Hoge Raad neigt ertoe om auteurs, en daarmee ook freelance-journalisten, eerder voor de belastingen als zelfstandig ondernemer aan te merken dan de fiscus dat tot nu toe doet.

In een arrest van afgelopen woensdag oordeelt de Hoge Raad dat een auteur van schoolboeken, die al naar gelang de oplagen zijn provisie krijgt, een commercieel risico loopt.

Daarmee is voldaan aan een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor de belastingvoordelen van het ondernemerschap. Dat de auteur maar één opdrachtgever heeft, is voor de Hoge Raad geen reden om hem fiscaal niet als ondernemer te beschouwen.