Duitse staat eist 406 mln van HBG

BONN, 20 SEPT. De Duitse regering eist van de Hollandsche Beton Groep (HBG) een schadevergoeding van 406 miljoen mark (ruim 450 miljoen gulden). De claim is gebaseerd op de strop bij de bouw van een nieuw Bondsdagcomplex in Bonn, de zogeheten Schürmannbau. Er ontstond schade aan de nieuwbouw toen de Rijn overstroomde en het complex onder water liep.

De regering heeft de eis tot schadevergoeding gisteren ingediend bij de rechtbank in Bonn. Al een jaar geleden werd bekend dat de Duitse staat een proces tegen HBG voorbereidde.

Aanvankelijk hoopte het bouwministerie nog een akkoord met de Nederlandse bouwer te bereiken, maar dat is niet gelukt. De regering eiste dat HBG het bouwcomplex voor eigen rekening zou saneren en daarna opnieuw zou optrekken, zodat de schade voor de staat beperkt bleef.

Het bouwcomplex was na de waterramp helemaal ontzet en als gevolg hiervan was de bouw stilgelegd. De Bondsdag besloot vorig jaar echter de Schürmannbau, die middenin de regeringswijk ligt, niet te laten verkommeren.

In de volksmond werd het armzalige complex van beton en verroeste ijzeren pijlers al de 'ruïne van de democratie' genoemd. Net toen tot de nieuwbouw van de Bondsdag was besloten, werd de Duitse eenwording een feit. Berlijn werd tot hoofdstad gekozen en een nieuw Bondsdaggebouw in Bonn was overbodig geworden. Naarstig ging de regering op zoek naar een nieuwe eigenaar voor het te bouwen pand. De Deutsche Welle (de Duitse wereldomroep) werd bereid gevonden het complex over te nemen. Dan moest de ruïne wel worden gesaneerd.

De Nederlandse aannemer wees echter iedere verantwoordelijkheid voor de schade resoluut van de hand en voelde niets voor sanering van de nieuwbouw. Ook gisteravond zei een woordvoerder van HBG in Rijswijk, dat het standpunt van het bedrijf niet is gewijzigd. “Ons treft geen enkele blaam”, aldus de woordvoerder. Het concern, met een omzet van tien miljard gulden en 26.000 werknemers, verwacht de eis tot schadevergoeding volgende week te ontvangen.

Intussen is een Duitse ondernemer met de sanering van de Schürmannbau begonnen. De kosten van de sanering en wederopbouw worden op 630 miljoen mark geraamd. In het jaar 2001 moet het gebouw klaar zijn.

    • Michèle de Waard