Doodschoppen

Wij leven niet in nazi-Duitsland, niet in Rwanda en niet in Bosnië. Toch worden in Nederland mensen doodgeschopt. Wat is er mis met onze samenleving dat laffe, destructieve krachten er kunnen gedijen? Het is de weigering van de overheid om de morele opvoeding van de jeugd krachtig ter hand te nemen.

Weer was het een groepje jongens, nu in Leeuwarden, dat barbaarse neigingen uitleeft op een onschuldig slachtoffer dat juist wel hart heeft voor de kwaliteit van de samenleving. Ik zou het gepast hebben gevonden wanneer vóór het uitspreken van de Troonrede een minuut stilte in acht was genomen als waardering voor de moed en het goede burgerschap van het slachtoffer.

    • Lottie Merkus-Van Zwol