Democraten VS betrokken bij schandaal vakbond

WASHINGTON, 20 SEPT. Bij een groeiend corruptie-schandaal in de Amerikaanse Teamster-vakbond blijken ook de Democratische partij, de overkoepelende vakbondsfederatie AFL/CIO en mogelijk ook de campagne-organisatie van president Clinton betrokken te zijn. Drie medewerkers van Teamster-voorzitter Ron Carey bekenden donderdag schuld aan verkiezingsfraude en beloofden de openbare aanklager hulp bij het verdere onderzoek naar de zaak.

De drie hebben vorig jaar bij de verkiezing van een nieuwe bondsvoorzitter de wet overtreden, door geld uit de vakbondskas te gebruiken voor de campagne van Carey, de zittende voorzitter die in december op het nippertje werd herkozen. Volgens de drie maakte deze greep in de bondskas deel uit van een veel groter complot, bedoeld om de regels voor de financiering van verkiezingscampagnes te omzeilen.

Een van de drie, Jere Nash, de leider van Carey's campagne, vertelde een Newyorkse rechter dat functionarissen van de Democratische partij en van de herverkiezingscampagne van Clinton hadden toegezegd om rijke geldschieters voor Carey te vinden, in ruil voor grote donaties van de bond aan de Democraten. De AFL/CIO zou uit eigen kas 150.000 dollar illegaal aan de campagne van Carey hebben bijgedragen.

Een woordvoerder van Clinton zei in een reactie dat “niemand in het Witte Huis op de hoogte was van, of heeft deelgenomen aan” een dergelijk plan. Volgens de Democratische partij is er in elk geval niets gebeurd met toestemming van de partijleiding. De vakbondsfederatie ontkent dat zij illegale bijdragen heeft gedaan, maar sluit niet uit dat ze door de campagne van Carey is gebruikt.

Een deel van het plan was volgens Nash dat de Democratische partij een Filippijnse geldschieter die 100.000 dollar aan de campagne van Clinton wilde geven, vroeg om het geld aan de Carey-campagne over de maken. In ruil daarvoor zou de bond honderdduizenden dollars overmaken aan lokale afdelingen van de Democraten. Vorige maand verklaarde een toezichthouder van de overheid de verkiezing van Carey ongeldig. Of hij mee mag doen aan de nieuwe verkiezingen die nu zullen worden gehouden, is nog niet beslist.