Boodschappenlijst voor de bouwfondsen; Pavlov na Prinsjesdag

ROTTERDAM, 20 SEPT. Ook dit jaar trad in de dagen na Prinsjesdag weer de jaarlijkse Pavlov-reactie op. Minister Zalm van Financiën had zijn koffertje met de Miljoenennota nog niet dichtgeklapt of de schijnwerpers van de Amsterdamse effectenbeurs werden gericht op de bouwfondsen. Stuk voor stuk stegen de koersen van de bouwfondsen terwijl de totale beursmarkt de dagen na dinsdag vrijwel onveranderd bleef.

Dinsdag zijn de departementen die verantwoordelijk zijn voor het verspijkeren van ons land toebedeeld met 22,3 miljard gulden. Meer dan 10 procent van de totale begroting gaat naar de aanleg van wegen, tunnels, bruggen, spoorlijnen, vliegvelden en woningbouw. Daarmee is de procentuele toebedeling voor de twee betrokken departementen vergeleken met vorig jaar met eentiende procentpunt opgeschroefd.

Bouwers profiteren van de vele aangekondigde grote projecten: het tracé voor de hogesnelheidslijn en de Betuwelijn, de Westerschelde oeververbinding en het verlengen van de rijksweg A4. Bouwers gaan ook flink verdienen aan de bouw van dure huizen op de VINEX-lokaties. Over de uitbreiding van Schiphol en de tweede Maasvlakte moet nog een beslissing genomen worden.

Het effect van een dergelijke, openlijk uitsproken boodschappenlijst en het geld dat daar aan wordt toebedeeld via de Miljoenennota, wordt voor de op de effectenbeurs genoteerde bouwfondsen jaarlijks groter. Bouwanalisten menen namelijk dat op Nederlandse bouwmarkt, door verdere concentratie, over een paar jaar nog hooguit 30 à 40 bouwondernemingen met een minimale omzet van meer dan 100 miljoen gulden overblijven. Als de koek over zo'n klein aantal bouwreuzen wordt verdeeld, is duidelijk waar de opdrachten zullen binnenstromen.

Analisten zijn het er over eens dat betere tijden aanbreken voor de cyclische, aan de bouwmarkt gerelateerde fondsen als Volker Wessels, NBM Amstelland, Ballast Nedam, Fugro, BAM Groep, Hollandsche Beton Groep, Boskalis en Heijmans. De meesten van deze ondernemingen lieten deze maand al goede halfjaarcijfers zien.

Analist M. Molenaar van effectenbank Theodoor Gilissen verwacht dat de interesse van beleggers voorlopig nog zal aanhouden. “In ieder geval tot het moment van de aanbesteding, want vreemd genoeg beginnen de koersen van deze bouwfondsen weer te schommelen als de opdrachten zijn verdeeld. Dan zien beleggers dat een bouwopdracht ook grote financiële risico's met zich meebrengt.” Molenaar doelt op risico's zoals bijvoorbeeld schadevergoedingen indien de bouwer het project niet op tijd oplevert.

W. Bulsink, analist van Kempen en Co vermoedt dat deze risico's beperkt zullen zijn bij de mega-projecten die op stapel staan. “Die worden uitgevoerd door consortia van meerdere bedrijven zodat de risico's voor de Nederlandse staat zijn gespreid. De bouwers hoeven zich voor het komende jaar geen zorgen te maken. Op analistenbijeenkomsten hoor ik dat ze tot hun nek in de orders zitten.”

Bulsink vermoedt echter dat de megaprojecten niet direct de cash cows zullen worden. Juist op de minder grote projecten zal veel worden verdiend. “Die mega-orders worden na aanbestedingen weggegeven. Bouwbedrijven tekenen tegen lage prijzen in omdat het prestigeprojecten zijn waarmee ze later lucratieve kleine order binnen slepen.”

    • Sjouke Rijper