Besprekingen vredesconferentie Korea mislukt

NEW YORK, 20 SEPT. De inleidende besprekingen over een vredesconferentie voor het Koreaanse schiereiland zijn gisteren mislukt. Na twee dagen diplomatiek overleg in New York tussen de Verenigde Staten, China, Noord- en Zuid-Korea bleek dat geen overeenstemming kon worden bereikt over de voorwaarden voor vredesbesprekingen.

Noord-Korea hield vast aan zijn eis dat eerst de Amerikaanse troepen uit Zuid-Korea moeten worden teruggetrokken voordat er sprake kan zijn van een vredesconferentie. Het stelde verder als voorwaarde dat er een afzonderlijk Noord-Koreaans-Amerikaans vredesverdrag moet komen, met uitsluiting van Zuid-Korea. Zowel de VS als Zuid-Korea hebben deze punten bij herhaling verworpen. Er is geen nieuwe bijeenkomst voorzien. Volgens een Amerikaanse diplomaat zullen de besprekingen pas worden hervat als Noord-Korea aangeeft bereid te zijn tot een compromis.