Belgen sceptisch over Dutroux-onderzoek

BRUSSEL, 19 SEPT. Is het grootschalige onderzoek naar kindermisbruiker Marc Dutroux tijdverlies of zijn dergelijke sceptische geluiden juist bedoeld om het onderzoek te ondermijnen? In de Belgische media woedt een heftige polemiek over deze vraag, tussen 'niet-gelovers' en 'gelovers'.

De Waalse openbare omroep RTBf bracht deze week een reportage die moest bewijzen dat het onderzoek, dat ruim een jaar geleden werd geopend in Neufchâteau, weinig resultaat oplevert. Er zou geen sprake zijn van een netwerk rond Dutroux, noch van bescherming door 'hooggeplaatsten' en de vorig jaar aangehouden zakenman Michel Nihoul zou niets te maken hebben met de ontvoering van Dutroux' laatste slachtoffer, Laetitia Delhez.

Ook de krant Het Volk bracht een paginagroot verhaal waarin vragen bij het onderzoek werden gesteld. De Morgen daarentegen herinnert eraan dat justitie in Neufchâteau het afgelopen jaar licht heeft gebracht in zaken die jarenlang waren verwaarloosd, zoals het onderzoek naar het vermoorde Marokkaanse meisje Loubna Benaïssa. Geef justitie in Neufchâteau de tijd het onderzoek af te ronden, bepleit de krant. Ook ouders van vermoorde kinderen mengen zich in het debat.

Bij de Belgische justitie wordt al langer geklaagd dat er te veel mensen aan andere onderzoeken zouden zijn onttrokken om in te zetten in Neufchâteau. Maar Marc Verwilghen, de voorzitter van de parlementaire commissie die het onderzoek naar Dutroux doorlicht, waarschuwt voor een “tendens in bepaalde media” die de druk op de onderzoekers in Neufchâteau verhoogt door te melden dat zij geen resultaten boeken. Hij haalde gisteren fel uit naar het RTBf-programma en zei “niet te begrijpen dat sommige journalisten er een sport van maken zich in de plaats te stellen van de rechtelijke macht.”

Na het aangetoonde falen van justitie en politie in onderzoeken naar verdwenen kinderen, bestaat bij Belgische onderzoekers grote angst sporen te verwaarlozen.