Weizäcker mag lid CDU blijven

BONN, 19 SEPT. Richard von Weizsäcker, oud-president van de Bondsrepubliek, mag toch lid van de CDU blijven. Eerder deze week had de afdeling Berlijn hem van de ledenlijst geschrapt, omdat hij al “enkele jaren geen lidmaatschapsgeld meer had betaald”.

Het conflict tussen Weizsäcker en Helmut Kohls CDU was pijnlijk voor de kanselier. Aan de onenigheid over het lidmaatschap van Weizsäcker was hevige kritiek van de oud-president vooraf gegaan aan het adres van de regering. In een vraaggesprek met het weekblad Der Spiegel vorige week keerde Weizsäcker zich scherp tegen de politieke klasse in Bonn. In de dagelijkse commentaren van de Herald Tribune vond hij meer fundamentelere opvattingen over Duitsland dan in de uitlatingen “van onze partijpolitieke machtscentra”. Machtsbehoud staat in Bonn centraal, zei de oud-president. “Zo'n vastgeroest systeem van leiding vermoeit.”

Hoewel het een publiek geheim is dat Kohl en Weizsäcker geen vrienden zijn, schoten de uitlatingen van de oud-president de partij in het verkeerde keelgat. De vroegere president toonde zich “ondankbaar”. Had Weizsäcker niet zijn hele politieke loopbaan (hij was bondsdaglid, burgemeester van Berlijn en president) aan de partij te danken gehad?

De actie van de CDU-afdeling Berlijn ging velen te ver. “De kritiek op Weizsäcker schaadt de CDU”, zei plaatsvervangend CDU/CSU-fractievoorzitter Heiner Geissler. De actie tegen Weizsäcker werd uitgelegd als zwakte van CDU, die er prat op gaat zoveel verschillende meningen te herbergen. De kanselier heeft nu over zijn hart gestreken. Weiszäcker mag 'slapend lid' blijven en hoeft - bij wijze van uitzondering - niets te betalen.