Vooruitzichten

“De vooruitzichten voor 1998 zijn gunstig”, zei koningin Beatrix afgelopen dinsdag in de Troonrede. Een droombegroting. En op 6 mei kiest Nederland nieuwe volksvertegenwoordigers. Voor de Tweede-Kamerfracties drie redenen om bij de algemene politieke beschouwingen de kabinetsplannen voor volgend jaar voor bijna drie miljard gulden aan te passen. Meer geld voor zieken, politie-agenten, onderwijzers, weduwen, kunstenaars en sporters. Alle kiezers moesten worden bediend.

Maar het kabinet honoreerde alleen de gezamenlijk ingediende moties van PvdA, VVD en D66, hoewel de regeringsfracties niet precies konden aangeven hoe de extra uitgaven moeten worden gefinancierd.

“Zalm zoekt het maar uit”, provoceerde CDA-leider De Hoop Scheffer. De minister van Financiën gaat aan de slag; voor de algemene financiële beschouwingen over twee weken laat hij de Tweede Kamer weten hoe de aangenomen moties worden gefinancierd.

De extra uitgaven (tussen haakjes het bedrag en de partij die het initiatief nam):

meer bedden in verzorgingstehuizen (90 miljoen, PvdA);

het wegwerken van de wachtlijsten gezinsvoogdij (5 miljoen, PvdA);

taalles voor migranten (30 miljoen, PvdA);

politie en rechterlijke macht (45 miljoen, VVD);

middelbaar beroepsonderwijs (30 miljoen, VVD);

sport (5 miljoen, VVD);

buitenschoolse opvang voor jongeren van 4 tot 16 jaar (35 miljoen, D66);

verkleining van de wachtlijsten Riagg's (35 miljoen, D66);

experimentele kunst (10 miljoen, D66).