Topambtenaar wordt nieuwe eerste man bij Air France

PARIJS, 19 SEPT. De Franse regering heeft Jean-Cyril Spinetta (53) aangewezen als nieuwe president-directeur van Air France. Hij is de opvolger van Christian Blanc, die ontslag nam nadat hem was gebleken dat de linkse regering in Parijs zich niet wil binden aan volledige privatisering van de staatsluchtvaartmaatschappij.

De topambtenaar Spinetta is in het begin van de jaren '90 eerste man geweest van de binnenlandse maatschappij Air Inter, die per 1 september is opgegaan in Air France.

De voormalige monopolist Air Inter kreeg destijds te lijden onder toenemende concurrentie. Spinetta nam in '93 ontslag omdat hij vond dat de toenmalige rechtse minister van transport hem geen ruimte liet daarop te reageren.

De verrassende keuze voor Spinetta aan het hoofd van het complete nationale luchtvaartbedrijf is het resultaat van een uitgebreide zoektocht waarbij de voorkeur uitging naar ervaren managers, van linksen huize en met een duidelijke sympathie voor het Franse concept van de 'service public'. Dat wil zeggen: mensen die de luchtvaartmaatschappij zo lang mogelijk in overheidshanden willen houden, onder meer om onrendabele, maar sociaal of diplomatiek wenselijk geachte lijnen te blijven uitvoeren.

De in juni afgetreden regering-Juppé koerste af op privatisering, al was zij huiverig wegens de oppositie van de machtige vakbonden binnen Air France. De regering-Jospin is in principe geen voorstander van privatisering. Zij heeft zich bereid verklaard het kapitaal van Air France zo nodig 'te openen', dat wil zeggen tien of twintig procent van de aandelen te verkopen. Christian Blanc, die de maatschappij van de rand van de financiële afgrond redde, acht privatisering essentieel voor mondiale samenwerkingsverbanden (met uitwisseling van kapitaal).

Belangrijke kandidaten voor zijn opvolging, die voor de eer hebben bedankt, betwijfelden of zij wel voldoende armslag zouden krijgen van een regering waarin de communist Gayssot minister van transport is. Air France heeft in maart voor het eerst in acht jaar weer een bescheiden winst gemaakt.