Ramsj

Pere Gimferrer: The roots of Miró

Geb. Ediciones Polígrafa 1993, van ƒ 229,- voor ƒ 99,90. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam.

Vorstelijk boek, uitgebracht in een genummerde oplage van 2850 exemplaren. Aan de hand van ruim 1200 schetsen en voorstudies, geeft de auteur een uitvoerig en letterlijk kleurrijk beeld van de lange weg die Miró bewandelde alvorens hij tot de eindversie van een bepaalde compositie kwam. Fraai geïllustreerd, met catalogus en bibliografie.

    • Henk Lagerwaard