Ramsj

Greetje Heemskerk e.a. (red): Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden; reizen in Azië, 1770-1830

Ing. Veen 1992, van ƒ 35,- voor ƒ 12,50. Het Martyrium Amsterdam.

Aldus (zie de titel van het boek) schreef Jacob Haafner in 1807 naar aanleiding van de 'vreesselijke hongersnood' die de 'Britse Monsters' doelbewust hadden aangericht onder de bevolking van Bengalen, een hongersnood die Haafner met eigen ogen had aanschouwd. Ook drie andere Nederlandse reizigers uit die tijd komen in dit onderhoudende boek aan bod: Q.M.R. VerHuell, J. Olivier en P.P. Roorda van Eysinga, die zich alledrie in de 'onmetelijke bosschen' van Nederlands-Indië begeven om daar van het ene avontuur in het andere te belanden. Bij Het Martyrium is ook het werk van twee hedendaagse Azië-gangers in de ramsj te vinden: De mythe van de Pekinees, waarin Trouw-correspondente Annelie Rozeboom verslag doet van haar verblijf, sinds 1987, in China (van ƒ 34,90 voor ƒ 14,95), en drie aardige, door Thomas Rap uitgegeven, boekjes van Duco van Weerlee - voormalig medewerker van NRC Handelsblad die zich uiteindelijk permanent vestigde op Bali: Indische koortsen (van ƒ 26,50 voor ƒ 9,95), Blauwe Palmen (van ƒ 26,50 voor ƒ 9,95) en Sambal Duco (van ƒ 15,- voor ƒ 4,95).

    • Henk Lagerwaard