PVF kampt met automatiseringskosten

PVF Pensioenen heeft over de afgelopen zes maanden een iets lager resultaat gehaald. De nettowinst zakte met drie ton tot 1,8 miljoen gulden.

Het bedrijfsresultaat daalde met vier ton tot 2,3 miljoen gulden.

De reden van de terugval zijn de hogere kosten wegens het versneld doorvoeren van een aantal automatiseringsprojecten. PVF is al drie jaar volop bezig zijn systemen te moderniseren.

Voor heel 1997 verwacht PVF door de hogere automatiseringskosten uit te komen op slechts een licht positief resultaat.

Daarin zijn ook extra kosten meegerekend in verband met de invoering van de euro en met de milleniumproblematiek.

De omzet over de eerste zes maanden steeg met 1,5 procent tot 65,9 miljoen gulden.