Protest hogere inkomens; Jospin snoeit in Franse kinderbijslag

PARIJS, 19 SEPT. In Frankrijk is een storm opgestoken over de beslissing van de regering-Jospin om de kinderbijslag en andere gezinsuitkeringen sterk inkomensafhankelijk te maken. Gezinnen met een bruto maandinkomen boven de 8.000 gulden krijgen weinig of niets meer.

De maatregelen passen in het beleid van de regering-Jospin dat streeft naar herverdeling van beschikbaar inkomen, vergroting van de koopkracht voor de laagste inkomensklassen en verlaging van de tekorten op de sociale zekerheid. Behalve gezinnen in de hogere middenklasse treffen de maatregelen ook spaarders en beleggers.

Volgens minister Martine Aubry, die verantwoordelijk is voor werkgelegenheid en solidariteit, hebben slechts de top acht procent van de maatschappij te lijden onder het pakket. Die mensen kunnen zich deze inkomensachteruitgang volgens de bewindsvrouw veroorloven. Hun bijdrage is een kwestie van solidariteit. Betrokkenen en allerlei familie-organisaties denken daar anders over.

Een van de meest omstreden maatregelen is het halveren van de fiscale voordelen voor paren die een of meer kinderen thuis laten verzorgen door betaalde hulp.

Tot nu toe werden de sociale premies van die kinderverzorgers en -sters voor een aanzienlijk deel overgenomen door de sociale kassen. Bovendien was het loon gedeeltelijk aftrekbaar voor de inkomstemnbelasting.

Ook tweeverdieners die zichzelf niet rijk achten en wonen in een huis of apartement in de sociale woningbouw zien hun begroting in gevaar komen. Juist mensen in het onderwijs, afdelingschefs en anderen uit de middenmiddenklasse zijn in rep en roer.

Een aantal mensen in vrije beroepen, die samen 200.000 gulden bruto verdienen, gaat er 28.000 gulden op achteruit; het gevolg kan zijn dat de oppas moet worden ontslagen of wordt gevraagd weer zwart te gaan werken, zoals voor invoering van de maatregel in 1986.

De regering heeft de grondslag voor de sociale verzekeringspremies verbreed door de 'contribution social généralisé' (CSG) ook op niet-looninkomen van toepassing te verklaren en de tarieven te verhogen. Uitkeringstrekkers, renteniers, gepensioneerden, vrijwel iedereen die er nu aan ontsnapte moet 8 procent gaan betalen.

Terwijl Parijs nog aarzelt of fiscale en sociale premie-inkomsten op één hoop geveegd moeten worden, wordt met een sociaal motto de algemene belasting verhoogd, terwijl de regering min of meer trouw is aan haar verkiezingsbelofte de belastingen niet te verhogen.

De belangenbehartigende vereniging Familles de France voegt aan de praktische bezwaren ook fundamentele toe: “Vandaag legt men ons uit dat de kinderbijslag voor de rijke families - vanaf 8000 gulden per maand bruto, dus nog niet echt rijk - moet worden afgeschaft. Met hetzelfde argument kan diezelfde mensen morgen het recht op vergoeding van ziektekosten en morgen op AOW en pensioen worden ontzegd.”

Voor een goed begrip: voor al die 'uitkeringen' blijven zij wel premie betalen.

    • Marc Chavannes