Openbaar vervoer in Friesland verandert

LEEUWARDEN, 19 SEPT. Het openbaar vervoer in Friesland zal vanaf volgend jaar ingrijpend veranderen. Een aantal treinverbindingen wordt opgeheven, loketten gaan dicht en er komen meer belbussen.

Dit is het gevolg van een samenwerkingsverband in oprichting tussen NS Reizigers, busmaatschappij VEONN in Friesland en rederij Doeksen in Harlingen. Het vervoersbedrijf wil alle buslijnen in het zuidwesten van Friesland exploiteren en drie spoorlijnen: Leeuwarden-Workum, Leeuwarden-Harlingen en Leeuwarden-Groningen. 'Noordned' wil in juni van start gaan.

De vakbond FSV en de ondernemingsraad van NS Reizigers zijn tegen de plannen, omdat ze met banenverlies gepaard gaan. De spoorlijn Workum-Stavoren wordt opgeheven, de trein naar Harlingen zal alleen in de spitsuren rijden en de trein van Harlingen naar de haven alleen in de zomermaanden. Bussen nemen het vervoer van de trein over. Ook zullen op andere trajecten belbussen en taxi's worden ingezet. De Leeuwarder FSV-secretaris H. Rijpma zegt voor samenwerking te zijn met andere vervoersbedrijven. “Maar dat kan ook als het personeel bij de moederbedrijven in dienst blijft. Als alles doorgaat kost dat bij NS Reizigers 52 banen.”

Een aantal Friese gemeenten is tegen het opheffen van de spoorlijn Workum-Stavoren. Burgemeester G. de Vries-Hommes van de gemeente Nijefurd noemt de bus geen redelijk alternatief. “Dan doe je er geen veertien minuten maar een uur over.” Ze is gepikeerd over het feit dat Noordned volgens haar door de afspraken “heenfietst”, die de provincie met de vijf Friese gemeenten Leeuwarden, Sneek, Nijefurd, Littenseradiel, Wymbritseradiel maakte om de lijn in stand te houden en op te waarderen.

Het idee om een nieuwe vervoersmaatschappij te stichten, de eerste openbare regionale vervoerder in Nederland, is oud. Woordvoerder H.J. Kamerbeek verzekert namens participant en busvervoerder VEONN dat 98 procent van de Friezen tenminste één keer per uur op reis kan met bus of trein. Tenminste 63 procent kan minimaal eens in het half uur in de trein of bus stappen, beweert hij. “De klant gaat er in de plannen juist op vooruit, stelt hij. “Er zal straks niet een maar twee keer in het uur een trein van Leeuwarden naar Workum rijden.” Het is volgens Kamerbeek niet mogelijk het onrendabele traject van Workum naar Stavoren in stand te houden.