Onderzoek naar niet gebruiken van huursubsidie

DEN HAAG, 19 SEPT. De Tweede Kamer gaat onderzoeken waarom eenderde deel van de mensen die daar recht op hebben, geen gebruik maakt van de huursubsidie. Dat bleek gisteren tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer.

Het onderzoek volgt op een verzoek daartoe van GroenLinks-fractievoorzitter Rosenmöller. Hij vroeg gisteren steun bij de fractievoorzitters van CDA, PvdA en D66 en kreeg een ruime meerderheid van de Kamer achter zijn voorstel.

Rosenmöller pleitte voor het onderzoek naar aanleiding van een publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daaruit bleek dat eenderde van de mensen die recht hebben op huursubsidie, daar geen gebruik van maakt. Van de laagste inkomens maakt 43 procent geen gebruik van de subsidie.

Niet bekend

Hoewel hij pleit voor een “snel en overzichtelijk” onderzoek, hoopt Rosenmöller dat het onderzoek naar de huursubsidie uitgebreider zal zijn dan het 'bijstandsonderszoek'. Hij wil niet alleen betrokkenen, zoals medewerkers van woningcorporaties, horen, maar pleit ook voor een literatuuronderzoek. Het onderzoek moet volgens Rosenmöller uitmonden in een concrete aanbeveling van de Kamer over de vraag “wat kunnen we doen om de huursubsidie terecht te laten komen bij mensen die er recht op hebben”.

Minister-president Kok wil het niet-gebruik van huursubsidie bespreken met sociale diensten en met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. “Ik heb liever een budgettaire tegenvaller dan hun financiële ellende”, zei hij, doelend op huurders die door het niet-gebruik in financiële problemen komen.

De huursubsidie is een van de belangrijkste instrumenten om de armoede te bestrijden. Uit cijfers over de koopkracht die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde, blijkt dat met name de laagste inkomens de stijging van hun koopkracht over de periode 1995-1998 voor een groot deel aan de huursubsidie te danken hebben. Ook worden 'koopkrachtreparaties' van 50 à 100 gulden via de huursubsidie uitgekeerd.