Noord-Korea wil IMF-lid worden

HONGKONG, 19 SEPT. Noord-Korea hengelt naar het lidmaatschap van het Internationale Monetaire Fonds (IMF). Met Cuba is Noord-Korea een van de weinige landen die niet aangesloten zijn bij het IMF, dat jarenlang door de communistische wereld met de nek is aangekeken.

Volgens een hoge IMF-functionaris heeft Noord-Korea onlangs “in de wandelgangen” de wens te kennen gegeven lid te worden. De toetreding tot het IMF zou moeten samenvallen met die tot de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB).

Begin deze maand bracht een IMF-delegatie voor het eerst een bezoek aan Noord-Korea om economische informatie in te zamelen, een eerste stap naar een eventueel lidmaatschap. Het land publiceert zelf nooit cijfers over zijn economie, waar het droevig mee gesteld is.

Een land moet voldoen aan economische basisnormen voordat de aanvraag wordt voorgelegd aan het IMF-bestuur. Vervolgens beslissen de 181 lidstaten met een meerderheid van 85 procent of een land lid kan worden.

Noord-Korea klopte in februari van dit jaar aan bij de ADB. Volgens ADB-president Sako is de lidmaatschapsaanvraag doorgeschoven naar de lidstaten. Japan, Zuid-Korea en in mindere mate China hebben hun steun betuigd.

Volgens de zegsman kunnen de Noord-Koreanen ook wat het IMF betreft op krachtige steun van Zuid-Korea en Japan rekenen, en hebben de Verenigde Staten evenmin moeite met de plannen. (KRF)

OV Bank Giro-Plus 3,50% 3,90% ƒ 15.000,-