Non-fictie; pas verschenen

Robert Lemm: Geschiedenis van Spanje. Arbeiderspers, 313 blz. ƒ 45,-

Korte geschiedenis van een oud land, te beginnen bij de antieke mythologie en eindigend bij de toetreding tot de Navo. Volgens de auteur is Spanje, met zijn eeuwenlange spanningen tussen christenen, joden en moslims en bijna evenoude tegenstellingen tussen centralisten en regionalisten, in de wieg gelegd voor mystieke kruistochten en soldateske monniken.