Non-fictie; pas verschenen

Jan Coppens, Marga Altena & Steven Wachlin: Het licht van de negentiende eeuw. De komst van de fotografie in de provincie Noord-Brabant. Stichting Brabants Fotoarchief, 224 blz. ƒ 89,50 (geb.), ƒ 59,50 (pbk)

De Bredasche Courant was een van de eerste kranten die de kracht van de nieuwe techniek der fotografie begreep. Maar de thematiek bleef lange tijd beperkt tot gebeurtenissen die als nieuws werden bestempeld.

In dit geïllustreerde boek wordt een poging gedaan een overzicht te geven van het beeld dat in de vorige eeuw in Brabant is vastgelegd.