Jorritsma bepleit nieuw onderzoek Noord/Zuidlijn

AMSTERDAM, 19 SEPT. Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) wil een nader onderzoek laten doen naar de kosten van de Noord/Zuidlijn. Ze wil weten of de metrolijn in Amsterdam goedkoper kan dan de bijna twee miljard gulden die begroot is.

“Jorritsma vindt de Noord/Zuidlijn van groot belang voor de ontsluiting van de regio Amsterdam. Maar de vraag is of het niet goedkoper kan”, aldus haar woordvoerder. Volgens hem is het gebruikelijk om bij een dergelijk groot infrastructureel project de kosten nader te onderzoeken. Het ministerie zal het onderzoek zelf doen of er wordt een extern adviesbureau ingeschakeld.

De Noord/Zuidlijn is een metroverbinding die Amsterdam-Noord via het centrum moet gaan verbinden met Amsterdam-Zuid. Uit de begroting van Verkeer en Waterstaat bleek deze week dat het kabinet voorlopig geen geld beschikbaar stelt voor deze lijn en de geplande tramlijn naar de nieuwe woonwijk IJburg. Drie jaar geleden heeft het Rijk een zogeheten Vinex-akkoord getekend, waarin is vastgelegd dat er voor de Noord/Zuidlijn 950 miljoen gulden beschikbaar zou worden gesteld en voor de IJ-tram 175 miljoen gulden. Later werd duidelijk dat de aanleg van de Noord/Zuidlijn 1,8 miljard gulden zou gaan kosten. Ook van dat bedrag is het ministerie van Verkeer en Waterstaat bereid 95 procent van de reële kosten te betalen.

De Amsterdamse wethouder Bakker heeft inmiddels een gesprek met minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) gehad om “zijn zorgen kenbaar te maken”. Uitstel van beide projecten wordt gezien als bedreigend voor de economie van de stad en de aanleg van de nieuwe woonwijk IJburg. Jorritsma heeft aan Bakker verklaard dat de Vinex-projecten haar “hoogste prioriteit” hebben, maar ze heeft geen toezegging gedaan dat het benodigde geld eerder beschikbaar zal zijn. Ze zal bekijken of ze een beroep kan doen op het Fonds Economische Structuurversterking (FES) waar het kabinet jaarlijks 500 miljoen gulden instort.

Maar volgens de woordvoerder van Jorritsma is dat wel een zaak van het hele kabinet. Bovendien zijn de Noord/Zuidlijn en de IJ-tram volgens de woordvoerder nog niet “bestekklaar”. “Verkeer en Waterstaat wil pas geld betalen als de schop ook daadwerkelijk de grond in kan.”