Internet

De boeken over het Internet lijken vooralsnog niet aan te slepen. Manuals voor de gebruiker van het net waren er al langer, maar het afgelopen jaar is ook de stroom sociologische - of wat daar voor door probeert te gaan - verhandelingen over digi- en cybercultuur enorm aangezwollen.

Het leeuwendeel hiervan is afkomstig uit de Verenigde Staten. Titels als Digital Literacy, What will be en Escape Velocity - allemaal boeken over diezelfde virtuele gemeenschap waarvan vaak wordt beweerd dat hij een bedreiging vormt voor het boek, en dat de gebruikers ervan steeds minder lezen. Maar wie leest al die socio-digi-boeken dan?

Volgens Hans Huisman, inkoper en webmaster bij het American Book Center in Amsterdam, zijn het vooral 'de hippe figuren, ergens tussen eind twintig en de veertig, die zelf professioneel met Internet bezig zijn. Mensen die zelf sites maken of voor een provider werken, en die ook graag het tijdschrift Wired kopen. Ik vraag me trouwens af of ze het echt lezen. Voor bepaalde mensen is het hip om zulke boeken in de kast te hebben staan.'

Vroeger stond alles over het net bij het Book Center in één rek, maar sinds een paar maanden is er voor het meer sociologisch getinte werk een apart kastje ingericht. Huisman trekt er het felgekleurde Mind Grenades. Manifestos from the future uit. 'I don't know about you but I hate reading introductions', staat versnipperd over de eerste bladzijdes afgedrukt. Wat volgt is een bombardement van beelden, graphics en stills, met ongeveer één zin per pagina. 'Modieuze kretologie', volgens Huisman. Het boekje is gepubliceerd door uitgeverij HardWired uit San Francisco, die sinds eind vorig jaar enkele tientallen van zulke titels is gaan uitgeven. 'Die doen op dit moment erg hun best. Wij kopen van hun boeken ook altijd het meeste in. Toch al snel zo'n tweehonderdvijftig exemplaren.'

Maar het zijn niet alleen de hipsters die titels over het Internet uitgeven en kopen. Ook een uitgeverij als Routledge (New York en Londen) roert zich, met boeken als Internet Culture van David Porter. Volgens Mary Lehy van Routledge belichten deze boeken 'de culturele kant van het Internet. Ze zijn bedoeld voor een meer algemeen publiek. Ik denk dat een aantal van deze boeken lezers toch gerust stelt, hun het gevoel geeft dat er nog steeds een menselijke kant zit aan al die computers en al dat digitale verkeer. Ik herinner me dat toen ik op high school zat, iedereen bang was voor een paperless society. Boeken als The Soft Edge, een korte geschiedenis van media en communicatie die wij onlangs hebben uitgebracht, laten zien dat die vrees overdreven was.'

    • Joris Abeling