Geschi bakkerijen overgenomen

Het voortbestaan van de vier Nederlandse bakkerijen van het Duitse Geschi-concern is gewaarborgd. De bakkerijen in Hoogeveen, Waalwijk, Ridderkerk en Helmond komen tijdelijk in handen van het nieuw opgerichte bedrijf Jaska, dat de vier bakkerijen zal onderbengen bij afzonderlijke regionale bakkers.

De Voedingsbond FNV stemt in met de constructie omdat er genoeg waarborgen zijn voor de werkgelegenheid voor de ruim vierhonderd werknemers. “We zijn positief over het resultaat. De fase van leegroverij door Duitsland en grote onzekerheid ligt nu achter ons”, aldus vakbondsbestuurder J. Grimbergen.

De vier Nederlandse bakkerijen zijn winstgevend, maar dreigden de dupe te worden van financiële problemen van het hele concern. Die ontstonden door de overname van voormalige Oost-Duitse staatsbedrijven. In juli werd kregen de vier bakkerijen uitstel van betaling. De omzet van de vier bedrijven bedraagt 110 miljoen gulden per jaar.