Eindhoven geschokt over vertrek Philips

EINDHOVEN, 19 SEPT. “Onzinnig en een zware slag voor de regio”. Zo reageren vakbondsleider J. Cuperus van de Industriebond FNV en burgemeester dr. R. Welschen van Eindhoven op het nieuws over het mogelijk vertrek uit Eindhoven van het hoofdkantoor van Philips naar Amsterdam.

“Voor de hele regio Zuid-Oost-Brabant zou het een enorme schok betekenen”, aldus Welschen. “De operatie Centurion bij Philips in het begin van de jaren negentig kostte veel arbeidsplaatsen, daarna kwam het debacle bij DAF waarvan we nu juist herstellende zijn en nu praat het concern dat hier zijn bakermat heeft, over vertrek. Dat is zeer lastig”. Welschen wil proberen het Philipbestuur alsnog van het voornemen af te brengen.

De burgemeester vindt de mogelijke verhuizing des te merkwaardiger, omdat directeur J. Post van de Nederlandse Philipsbedrijven hem voor de zomervakantie nog zou hebben verzekerd dat er van verhuizing geen sprake is.

“Het college van B en W gaat er van uit dat de leiding van Philips bij de finale besluitvorming genoeg argumenten aanwezig acht om in de Mainport Zuid-Nederland gevestigd te zijn en te blijven”, staat in een verklaring van de gemeente. Bestuurder P. Roctus van de Vereniging van hoger Philipspersoneel vindt het psychologisch effect van een mogelijke verhuizing uit Eindhoven “vele malen groter” dan het personele. “Het verlies van 300 tot 350 banen valt nog wel te overbruggen, maar in Eindhoven hoor je nu: Philips gaat weg uit Eindhoven, daarmee wordt de historische band met deze stad voor veel mensen toch verbroken.”

Voormalig topman ir. Frits Philips zegt dat “het wel een beetje pijn doet” als het hoofdkantoor mocht vertrekken uit Eindhoven. “Toen ik erover hoorde zei ik: potverdorie wat doen ze ons nou aan.” Volgens Frits Philips staat de verhuizing overigens nog lang niet vast.

“Boonstra en zijn mannen”, zegt hij in het Eindhovens Dagblad van vanmorgen, “komen nog voor heel wat problemen, bijvoorbeeld het vinden van geschikte huisvesting, te staan.”

Cuperus van de Industriebond FNV wijst erop dat het vertrek van het hoofdkantoor weliswaar ongeveer 350 arbeidplaatsen gaat kosten, maar dat dat op zich “geen ramp is”. “Als de in deze regio gevestigde divisies op den duur ook weg zouden gaan zou men pas echt over een ramp kunnen spreken.” Wel vindt Cuperus een eventuele verhuizing van het hoofdkantoor een “kostenverslindende operatie die niet in verhouding staat met Philips-topman Boonstra's streven naar bezuinigen”.

Voorzitter Th. Hurks van de Kamer van Koophandel in Eindhoven: “Het vertrek van de Philipsbedrijven zou pas erg zijn, maar dat is niet aan de orde.”

De huidige topman van Philips C. Boonstra schokte al eerder de aandeelhouders van het concern door hun jaarlijkse vergadering van Eindhoven naar Amsterdam te verplaatsen. Hij wil het hoofdkantoor dichtbij Schiphol en in het financieel centrum Amsterdam plaatsen, waar het zijn inziens beter thuis is dan in de provinciestad Eindhoven.

Volgens een woordvoerder van Philips zelf is de discussie over een mogelijke verplaatsing van het concernhoofdkantoor mede ontstaan na de recente reorganisatie van de stafdiensten waardoor de personeelsbezetting van de centrale stafdiensten is verminderd van circa 700 naar ongeveer 400 mensen.

“Daardoor is het huidige hoofdkantoor te groot geworden. Bovendien is de huisvesting verouderd en voldoet ze niet meer aan de eisen van deze tijd.” Philips wijst er nadrukkelijk op dat de onderneming er in elk geval voor heeft gekozen het concerncentrum in Nederland te houden. Ook de vakbond CNV Metaal en Electro toont zich daarover verheugd. “Omdat Philips dichterbij een financieel centrum en een internationale luichthaven wil zitten, had de keuze even goed kunnen vallen op Parijs, Londen of Frankfurt”, aldus de bond.

De discussie binnen de raad van bestuur over het vertrek uit Eindhoven zal nog voor het eind van dit jaar worden afgerond.

Ook als Philips met zijn hoofdkantoor Eindhoven verlaat - de stad waar Anton Philips in 1891 in een schuurtje de fundamenten legde voor het elektronicaconcern - zal het bedrijf in de regio groot-Eindhoven nog zo'n 20.000 mensen aan het werk houden bij (onder andere) de divisiehoofdkantoren, het Natuurkundig Laboratorium en Medical Systems.