Een nieuwe Waterheld

In het vraaggesprek dat Paul Witteman op Het Oude Loo met prins Willem-Alexander had, onthulde de Oranjetelg dat van al zijn voorgangers hij zich het liefst vergeleek met koning-koopman Willem I (bijnaam: Willem Kaaskop). In strijd hiermee verklaarde de prins niet een reizend ambassadeur van de Nederlandse zakenwereld te willen zijn. Liever wenst hij iets te doen in het 'watermanagement'.

Hiermee treedt hij, wellicht zonder het te weten, in de voetsporen van een andere voorvader, te weten Willem III (bijnaam: Koning Gorilla). Een andere bijnaam van deze monarch luidde: De Waterheld van 't Loo. Deze benaming kreeg hij door zijn publieke optredens tijdens de watersnoodrampen die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw het midden van ons land troffen. De vorst liet zich bij die gelegenheden in een bootje rondvaren door de ondergelopen polders. De impopulaire koning werd op den duur het mikpunt van spotters omdat zijn maatregelen zich voornamelijk beperkten tot rondvaren. Zelf stoorde Willem III zich geweldig aan deze geringschattende bijnaam.

De Waterheld van 't Loo was een woordspeling op De Held van Waterloo, de bijnaam van Willem II die als kroonprins een bescheiden bijdrage geleverd had aan de nederlaag van Napoleon en daarbij ook licht gewond was geraakt.

    • Ruud van Marion