D66-A'dam: 100 gulden voor openbaar vervoer

AMSTERDAM, 19 SEPT. De Amsterdamse afdeling van D66 wil alle burgers van Amsterdam ongeveer honderd gulden laten betalen voor het openbaar vervoer. Voor dat bedrag kan iedereen dan ongelimiteerd gebruik maken van bus, metro en tram.

Dit staat in het gisteren gepresenteerde verkiezingsprogramma van D66-Amsterdam. De partij wil samen met andere steden en de Rijksoverheid onderzoeken of de introductie van 'gratis' openbaar vervoer haalbaar is. D66 baseert zich op een experiment in het Belgische Hasselt. Daar is door de introductie van vrij reizen het gebruik van het openbaar vervoer aanzienlijk toegenomen.

Onderzoek moet aantonen of het gratis openbaar vervoer inderdaad tot een toename van het aantal passagiers en een afname van het aantal automobilisten leidt en of er voldoende draagvlak is voor het idee. “Het is altijd afwachten hoe burgers reageren op dit soort maatregelen van solidariteit”, zegt A. de Wolf van de programmacommissie. “Maar het is hetzelfde idee als de auto die voor de deur staat. Er is voor betaald, dus maak je er gebruik van.”

In afwachting van het onderzoek wil D66 in Amsterdam al in de volgende raadsperiode beginnen met gratis openbaar vervoer tussen het transferium bij de Amsterdam Arena en 'centra van economische activiteit', zoals bijvoorbeeld de binnenstad en station Sloterdijk. D66 wil zo bevorderen dat al op korte termijn meer automobilisten gebruik gaan maken van het openbaar vervoer in de binnenstad.

Het transferium bij Amsterdam Arena wordt nu nog weinig gebruikt door forensen die daar kunnen overstappen op het openbaar vervoer. De gemeente lijdt jaarlijks acht miljoen gulden verlies op het transferium.