Bodemprocedure tegen boekenprijs

ROTTERDAM, 19 SEPT. De Free Record Shop legt zich niet neer bij de uitkomst van een kort geding over de gedeeltelijke rechtsgeldigheid van de vaste boekenprijs. Namens de Free Record Shop zal advocaat Mr. Bousie binnenkort een bodemprocedure bij de Amsterdamse rechtbank starten met als inzet de volledige afschaffing van de vaste boekenprijs.

Het kort geding was op 22 augustus aangespannen door de Koninklijke Vereniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels (KVB) tegen de Free Record Shop, nadat de cd-keten in 1995 boeken onder de vaste prijs in de handel had gebracht. Mr. Gisolf, president van de Amsterdamse rechtbank, bepaalde op 4 september dat de vaste boekenprijs voorlopig mag blijven bestaan, met uitzondering van een aantal belangrijke categorieën. Het is boekhandelaren niet toegestaan een vaste prijs te hanteren voor stripboeken, losbladige uitgaven, platte prentenboeken en buitenlandse boeken die zijn geïmporteerd uit landen waar uitgevers geen vaste prijs voor boeken vaststellen, zoals Engeland en de Verenigde Staten. Voor Nederlandse boeken blijft het reglement uit 1962 van kracht waarop de KVB haar vaste boekenprijs baseert.

De Amsterdamse rechtbank verwees de zaak eind 1996 naar het Europees Hof van Justitie. Dit bepaalde dat het reglement 'niet in strijd is met het Europees Mededingingsrecht, in zoverre het reglement van 1962 is gehandhaafd'. Verzwaringen van het reglement na 1962, zoals de vaste omrekenkoersen voor buitenlandse boeken en de vaste prijzen van strips e.d., achtte het Europese Hof destijds niet rechtsgeldig. Mr. Gisolf nam deze uitspraak over.

De Free Record Shop bracht in 1995 een aantal populaire boeken van onder anderen Emile Ratelband en Youp van 't Hek onder de vaste prijs in de handel. Met de bodemprocedure wil de Free Record Shop nu bereiken dat het reglement in zijn geheel onrechtsgeldig wordt verklaard en dat de vaste boekenprijs wordt afgeschaft. Volgens Mr. Bousie is het reglement “in zijn geheel in strijd met het Europees Mededingingsrecht. De KVB zegt zelf al jaren dat de verzwaringen een integraal onderdeel vormen van het reglement. Als de bodemrechter deze redenering volgt, verwacht ik dat hij het reglement als geheel onrechtsgeldig zal verklaren.”