Academici ingezet tegen lerarentekort

DEN HAAG, 19 SEPT. Minister Ritzen van Onderwijs wil op experimentele basis academici inzetten om het dreigende lerarentekort op basisscholen te bestrijden. Drie maanden na afronding van hun universitaire studie mogen zij voor de klas staan. Vervolgens krijgen zij nog een kleine twee jaar de tijd in deeltijd een opleiding te volgen voor het leraarschap.

De verkorte opleiding waar Ritzen aan denkt is een stoomcursus die ervoor moet zorgen dat jonge academici snel aan de slag kunnen. Hij wil het experiment op 1 augustus 1998 beginnen bij een nog te bepalen instelling. Er bestaan al tweejarige opleidingen basisonderwijs voor academici. Ritzen wil jonge leraren echter al na drie maanden voor de klas zetten. Er zijn “duizenden extra leerkrachten” nodig, omdat dit jaar is begonnen met de verkleining van de klassen in het basisonderwijs.

Ritzen wil ook taaldocenten voor een deel in het buitenland gaan werven. Met een publiciteitscampagne wil zijn ministerie daarnaast meer jongeren interesseren voor het lerarenberoep. De minister kondigt deze plannen vandaag aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Ritzen wil bovendien maatregelen nemen om meer eerstejaarsstudenten op de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs en de pedagogische academies te krijgen. De hogescholen moeten er zelf voor zorgen dat de kwaliteit van hun opleidingen verbetert.

De minister wil dat de tien lerarenopleidingen intensiever met elkaar gaan samenwerken. De hogescholen moeten hun opleidingen op drie plaatsen concentreren als voor bepaalde vakken, zoals Duits en natuur- en scheikunde, het aantal studenten kleiner dan zestig blijft. Ritzen is bereid financiële steun te geven aan opleidingen die het minimum van zestig studenten niet halen, maar alleen nadat deze operatie heeft plaatsgevonden.

De meeste maatregelen zijn nodig omdat het aantal studenten dat leraar wil worden op de middelbare school nog steeds daalt. Rond 2004 ontstaat juist een grote behoefte aan leraren omdat dan een grote groep docenten met pensioen gaat. Ook de aanmelding voor de lerarenopleidingen voor het basisonderwijs blijft achter. (ANP)