TIPS

Sneller leren lezen is een kwestie van oefenen en vergt de nodige tijd en moeite. Maar sommige simpele methoden kunnen het lezen al effectiever maken en tijdsbesparing opleveren.

Enkele tips:

1. Formuleer vragen alvorens de tekst te lezen. Welke informatie wordt gezocht? Zijn dat cijfers of namen? Deze vallen in een tekst snel op en zijn te vinden zonder dat de tekst grondig hoeft te worden gelezen.

2. Lees in een omgeving die prettig is. Zoek de stilte op of, naar eigen voorkeur, een regelmatig achtergrondgeluid. House-muziek kan concentratieverhogend werken, mits het niet te luid wordt afgespeeld. Muziek met zang leidt af.

3. Een actieve leeshouding bevordert effectief lezen. Zit rechtop, met het hoofd recht en ontspan de schouders.

4. Neem alvorens te gaan lezen eerst de inhoudsopgave, de achterflap en de samenvattingen door. Een inhoudsopgave geeft de structuur van de tekst aan, achterflap en samenvattingen vertellen bondig wat er van de inhoud kan worden verwacht.

5. Markeer de tekst tijdens het lezen met een stift, of onderstreep delen. Dit dwingt tot het aandachtig lezen van de tekst en het ontdekken van de grote lijnen.

6. Het lezen van de kop, de eerste alinea en de eerste zinnen van elke volgende alinea geeft meestal al voldoende informatie om de kern van de tekst te begrijpen. In het voordeligste geval is uitgebreid lezen van tekst zelfs overbodig.

7. Spreek de woorden niet in gedachten uit. Houd de lippen stil en probeer de inhoud van de tekst te doorgronden zonder zinnen of termen uit het hoofd te leren.