Stroomfusie op schema

DEN HAAG, 18 SEPT. De voor april 1998 voorgenomen fusie tussen de stroomproducenten EPON, EZH, EPZ, UNA en hun overkoepelende organisatie SEP gaat dóór. De voorbereidingen liggen goed op schema. De bezwaren die de huidige aandeelhouders van de UNA vorige week uitten waren voorzien en zullen, zoals bedoeld, in oktober ter discussie komen.

Dat heeft ir. N.N. Ketting, directievoorzitter van de SEP, vanmorgen op een persconferentie in Den Haag bekendgemaakt. De bijeenkomst was inderhaast belegd omdat over de fusie kennelijk 'veel vragen leven'. Ook de directievoorzitters van de vier productiebedrijven waren aanwezig.

Eind vorige week maakten de aandeelhouders van de UNA, de gemeenten Amsterdam en Utrecht en de provincies Utrecht en Noord-Holland, bekend zich te zullen verzetten tegen overdracht van hun aandelen aan de elektricteits-distributiebedrijven die de nieuwe eigenaren van het komende Grootschalig Productie Bedrijf (GPB) worden. De betrokkenen vonden een aantal financiële kwesties onvoldoende geregeld en lieten weten te hechten aan de invloed die ze nu nog hebben op de elektriciteitstarieven.

Deze gang van zaken was geheel voorzien, werd op de persconferentie uitgelegd.