Rijksweg A12 'dicht' voor lokaal verkeer

ARNHEM, 18 SEPT. Rijkswaterstaat overweegt een zogeheten selectieve bereikbaarheid van rijksweg A12 om verkeersdrukte te beperken. Daarbij wordt voorrang gegeven aan 'economisch belangrijk verkeer' en wordt lokaal en regionaal verkeer van de snelweg geweerd met instrumenten als rekeningrijden en 'toeritdosering'.

Dat bleek gisteren in Arnhem, waar Rijkswaterstaat en de Nederlandse Spoorwegen gezamenlijk twee plannen openbaarden: één voor een verbetering van de A12 en één voor de verbetering van de spoorlijn tussen Arnhem en de Duitse grens, voor de Hogesnelheidslijn-Oost. De notities markeren het begin van een procedure die uiteindelijk moet uitmonden in een verbreding van de A12 en een verbetering van de bestaande spoorlijn, beide rond 2005.

Verbetering van het stuk snelweg tussen Ede en de Duitse grens is volgens Rijkswaterstaat urgent geworden omdat eind vorig jaar besloten werd de A15 niet door te trekken. Als gevolg daarvan moet al dat verkeer vanuit de Randstad naar het Europese achterland nu via de A12. Het stuk snelweg is bijzonder populair bij de weggebruiker: in de jaren 1986-1996 groeide het verkeer op sommige stukken met bijna negentig procent. Gemiddeld nam het verkeer op het Gelderse deel van de A12 toe met zeventig procent, terwijl de groei van de mobiliteit op alle Gelderse wegen 'slechts' twintig procent bedroeg, aldus projectleider F. Hogenkamp gisteren. In het jaar 2010 wordt een verdubbeling van het aantal auto's en trucks verwacht.

In de notities wordt een aantal varianten beschreven voor verbetering van de snelweg. Centraal daarbij staat het uitgangspunt dat niet meer dan twee procent van het verkeer op een gemiddelde werkdag in de file mag belanden. 'Nieuw element' in de discussie rond het dichtslibben van wegen, aldus Hogenkamp, is de selectieve bereikbaarheid. “Economisch belangrijk verkeer krijgt voorrang.” Dat betekent rekeningrijden en toeritdosering voor lokaal verkeer, alsmede beperking van het aantal aansluitingen op de A12.

Vooral voor de Liemers, de streek tussen Arnhem en de Duitse grens, staan veel veranderingen op stapel. De Betuwelijn zal de regio doorsnijden; de A12 zal voor meer verkeersbewegingen zorgen; en ook de Hogesnelheidslijn-Oost moet via de Liemers. Voor deze treinverbinding moet het spoor zo worden aangepast, dat er treinen over kunnen rijden met meer dan 200 kilometer per uur. De maximumsnelheid van 300 kilometer is echter taboe vanwege afspraken met de Duitse spoorwegen.