Pedofilie

Zelfs voor een krant als NRC Handelsblad valt het niet mee om juist te oordelen over zaken die het verschijnsel pedofilie betreffen. De kop 'Penthouse moet rectificeren' en het navolgende bericht geven een foutieve voorstelling van zaken (12 september).

Inderdaad werd Penthouse in het kort geding dat de sociaal-psycholoog dr. T. Sandfort had aangespannen tegen het maandblad door de Utrechtse rechter veroordeeld tot rectificatie en deze heeft ook plaatsgevonden. Onlangs diende het hoger beroep, aangespannen door Penthouse, en het Amsterdamse hof heeft het blad voor een belangrijk deel in het gelijk gesteld. De schadevergoeding van 30.000 gulden, waartoe Penthouse in het kort geding was veroordeeld, moet door Sandfort voor de helft worden terugbetaald. Verder moeten partijen de proceskosten delen. En het allerbelangrijkste: het schrijfverbod dat Penthouse opgelegd had gekregen op straffe van een boete van 100.000 gulden per overtreding, is opgeheven.

    • Ireen van Engelen