Mijnen maken veel slachtoffers, maar niet in Korea

Ongeveer tachtig landen hebben in Oslo een ontwerpverdrag voor een verbod op landmijnen aangenomen. Maar de VS hebben niet getekend uit zorg over de veiligheidssituatie in Korea.

TOKIO, 18 SEPT. “In Korea redden landmijnen levens”, zegt de Amerikaan Jim Coles. “De aanwezigheid van de landmijnen is deel van de afschrikkende maatregelen waardoor tot nu toe de wapenstilstand stand houdt. Ze redden dus ook Noord-Koreaanse levens.”

Jim Coles is woordvoerder van het Korea-US Combined Forces Command - de gezamenlijke Koreaans-Amerikaanse strijdkrachten - in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Door de telefoon benadrukt hij de positieve kanten van het gebruik van landmijnen.

Noord- en Zuid-Korea zijn gescheiden door een gedemilitariseerde zone en langs de zuidgrens - en naar men aanneemt ook langs de noordkant - liggen uitgebreide mijnenvelden. “Maar toegang tot dat gebied is ten strengste verboden voor burgers en sinds begin jaren tachtig hebben zich geen incidenten met landmijnen voorgedaan”, aldus Coles.

Daarnaast willen de VS de optie behouden om bij een eventueel losbarsten van vijandelijkheden hoogwaardige, elektronische mijnen in te zetten. Die kunnen worden verspreid door middel van artillerie of vanuit helikopters en pantserwagens, en ze liggen dus bovengronds. Ze worden voorgeprogrammeerd en kunnen bijvoorbeeld exploderen als een persoon of voertuig in de buurt komt.

“We kunnen een oorlog met Noord-Korea ook winnen zonder landmijnen”, meent Coles, “maar ook als een oorlog zou losbranden, zullen landmijnen levens redden.” In Zuid-Korea woont een kwart van de bevolking - ruim 10 miljoen mensen - in Seoul, op 30 kilometer van de grens met het communistische noorden. Elk middel dat een eventuele noordelijke opmars vertraagt, vertraagt tevens het begin van een te verwachten bloedbad in Seoul.

Ook zijn deze elektronische mijnen volgens Coles geen bedreiging voor burgers omdat ze zichzelf vernietigen na een van te voren ingesteld tijdsbestek, variërend van een dag tot enkele weken. Zelfs als dat mechanisme niet zou functioneren, zijn ze na enkele maanden onschadelijk omdat dan de batterij is uitgewerkt en dus ook de elektronische ontsteking niet meer werkt. “Dan kun je gerust voetballen met die mijnen”, aldus Coles.

    • Hans van der Lugt