Medicijnenlobby

De verontwaardiging van de Kamerleden Smits en Nijpels-Hezemans (NRC Handelsblad, 12 september) over de druk die op ze wordt uitgeoefend door patiëntenverenigingen en door de farmaceutische industrie is niet gerechtvaardigd. Lobbyen is een volstrekt legitiem middel om belangen te behartigen in een democratische rechtsstaat.

In de VS zijn zelfs mensen die als beroep hebben te lobbyen onder politici voor de industrie of voor belangenverenigingen. Wil men in Nederland een andere koers varen, dan zal de Tweede Kamer moeten aangeven hoe het beschikbare geld voor geneesmiddelen verdeeld zal worden tussen de verschillende patiënten groeperingen.

Wat het nieuwe middel tegen glaucoom betreft, was de reactie van de minister en de tribune (er werd gegniffeld) niet geheel verantwoord. Cataract is vaak een complicatie, die optreedt na een oogdruk-verlagende operatie, waaraan glaucoom patiënten worden onderworpen als de bestaande (oudere) geneesmiddelen de oogdruk niet voldoende kunnen verlagen. Als het nieuwe middel de oogdrukverlagende operatie overbodig maakt, dan zal de complicatie, cataract, ook niet meer optreden. Dit zou dus een reden zijn om het nieuwe middel wel te vergoeden, daar het de kosten van de gezondheidszorg juist verlaagt.

    • D.O.E. Gebhardt Oegstgeest