INFORMATIE

Stichting Lezen Bevordert de leescultuur in Nederland, met projecten voor scholen, kinderen en volwassenen. De Waag, Nieuwmarkt 4 1012 CR, Amsterdam. tel. 020) 6 23 05 66.

Leesonderwijs In NRC Handelsblad van 23 mei 1996 stond het artikel 'Zoeken naar wat past in je hoofd'. Daarin beschreef Frederiek Weeda de stand van zaken in het Nederlandse leesonderwijs. Dit artikel is nog te lezen via Internet op www.nrc.nl

BOEKEN

Leesgewoonten Een halve eeuw onderzoek naar het lezen en zijn belagers, Wim Knulst e.a., Sociaal Cultureel Planbureau, 1996, 58 gulden. Resultaten van een onderzoek naar leesgedrag en de invloed van onder meer nieuwe media.

Zoveel lezen we (niet) Karlijn Piek, Stichting Lezen, 1995, 30 gulden, over te maken op girorekening 465899, o.v.v. 'inventarisatie', t.a.v. Stichting Lezen, Amsterdam. Beschrijvingen van de positieve en negatieve invloeden waaraan het lezen blootstaat.

AGENDA

Kinderboekenweek 1 t/m 11 oktober. Activiteiten in boekhandels en op scholen met het thema 'De Tijdmachine' en uitreiking van de gouden en zilveren griffels en penselen aan auteurs.

Recht uit 't Hart 8 november. Schrijvers lezen voor uit eigen werk, boekenverkoop en muzikale optredens in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Entree 22,50 gulden. tel. (030) 2 73 24 37.

De Karavaan 'Anders Lezen' Tot eind 1997. Discussiebijeenkomsten door het hele land met regionale auteurs. Thema: 'Schrijven en lezen mannen en vrouwen anders?' Toegang 5 gulden. tel. (020) 6 20 77 67.

Gaan waar de woorden gaan Vanaf 29 november. Semi-permanente expositie in het Letterkundig Museum in Den Haag over de Nederlandse literatuur sinds 1750. Entree 5 gulden, MJK gratis, CJP/studentenkaart/65+ en kinderen 6 tot 18 jaar 3 gulden. Inlichtingen tel (070) 3 47 11 14.

Kinderboekenmuseum Permanente thematische tentoonstelling in het Letterkundig Museum met onder meer prentenboeken van Max Velthuijs. Entree 5 gulden, MJK gratis, CJP/studentenkaart/65+ en kinderen 6 tot 18 jaar 3 gulden. tel. (070) 3 47 11 14