Het tekort

AL TE GOED is buurmans gek wanneer het over de verlaging van het begrotingstekort gaat. Het kabinet heeft deze week in de Miljoenennota de verwachting uitgesproken dat het EMU-tekort (het overheidstekort volgens de definitie die geldt voor de Economische en Monetaire Unie) volgend jaar 1,7 procent zal bedragen. Tegelijkertijd maakt het kabinet geld vrij voor verdere lastenverlichting.

Deze 'policy mix' zint de preciezen niet. Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) dringt in zijn halfjaarlijkse World Economic Outlook aan op een verdere verlaging van het begrotingstekort om aldus het gevaar van economische overhitting af te wenden. In soortgelijke bewoordingen lieten De Nederlandsche Bank en de Raad van State zich naar aanleiding van de Miljoenennota uit.

Oppositieleider De Hoop Scheffer (CDA) pleitte bij de Algemene Beschouwingen eveneens voor een extra verlaging van het begrotingstekort en minder lastenverlichting. De Hoop Scheffer vroeg om 500 miljoen gulden extra ten behoeve van een lager tekort. Een half miljard gulden, dat is nog geen tiende procent van het bruto nationale product en daarmee zou het EMU-tekort volgend jaar dus dalen van 1,7 naar 1,6 procent van het bnp. Alle kleine beetjes helpen, maar dit mag toch worden afgedaan als veel gedoe om niets.

HET KABINET heeft het slimmer bekeken. Het heeft vastgelegd dat structurele extra belastinginkomsten als gevolg van hogere dan geraamde economische groei in het nieuwe AOW-fonds gestort zullen worden. Daardoor daalt het volgens de EMU-definitie eveneens. Het is nog niet publiekelijk bevestigd, maar het is zeker dat zich de komende maanden nieuwe belastingmeevallers zullen voordoen. Daardoor zal het tekort 'vanzelf' sneller dalen. Het is niet alleen uit verkiezingspersectief verstandig dat het kabinet volgend jaar ook geld vrijmaakt voor lastenverlichting. Dit helpt de loonmatiging én het inkomensbeleid en dat maakt het financieel-economische beleid van het kabinet voor socialisten en liberalen politiek aanvaardbaar, zonder enorme uitgavenclaims op te roepen. Dat is meer waard dan krampachtig vasthouden aan een decimaaltje van een procentpunt lager tekort nu dat zich eindelijk binnen de veiligheidsmarges bevindt.