Frankrijk legt kernenergie aan banden

PARIJS, 18 SEPT. De kernenergie heeft geen vrij spel meer in Frankrijk. De regering-Jospin heeft deze week opnieuw beslissingen genomen die dat duidelijk maken. De nieuwe generatie reactoren van het type Carnet in de Loire-mond wordt niet gebouwd. Het toezicht op de afvalverwerkingsfabriek La Hague wordt verscherpt.

Eerder besloot de regering al tot sluiting van de snelle kweekreactor Superphénix, waaraan ook andere Europese landen waaronder Nederland deelnemen. De geleidelijke stopzetting en ontmanteling van het project, dat zelden zonder problemen heeft gefunctioneerd, gaat nog jaren duren en vele miljarden kosten.

De terugkeer van links aan de macht en de deelname in die coalitie van de Groenen (voor het eerst in de Franse geschiedenis) betekent dat de jarenlang groeiende ongerustheid over een energiepolitiek die alles op kernenergie gooit, duidelijker in het beleid doorklinkt. Andere milieu-zorgen krijgen dezer dagen minder gehoor bij premier Jospin. De dringende roep, zeker na de luchtverontreinigingspiek van augustus, om de fiscale bevoordeling van diesel te beëindigen is niet verhoord. In de begroting '98 blijft diesels voordeel ongewijzigd, na zwaar lobbyen van de kant van autofabrikanten en het wegvervoer. Ook de lang voorbereide uitbreiding met twee startbanen van het grote Parijse vliegveld Roissy-Charles de Gaulle gaat hoogstwaarschijnlijk door, ondanks verzet van Groenen-leidster en minister van Milieu Dominique Voynet.

De omslag in het kernenergiebeleid is niettemin een groot succes voor de Groene bewindsvrouwe. Sinds de eerste oliecrisis van 1973 besloot Frankrijk zijn afhankelijkheid van aardolie en gas (die beide moeten worden ingevoerd) te verminderen; het land heeft meer dan 300 miljard gulden geïnvesteerd en beschikt nu over 50 kerncentrales die meer dan 80 procent van de elektriciteitsbehoefte dekken. In de nucleaire industrie werken 100.000 mensen.

De beslissing om Carnet niet te bouwen betekent dat de 'nieuwe generatie' kerncentrales, die de oudere types moest vervangen er voorlopig niet komt. Volgens Electricité de France zal vóór 2010 de bouw van nieuwe centrales niet meer aan de orde komen. Op het ogenblik wordt nog de hand gelegd aan de laatste nieuwe centrale van een ouder type.

Na herhaalde controle-acties van Greenpeace moest minister Voynet deze week opnieuw haar nucleaire controledienst naar de fabriek voor verwerking van nucleair afval in La Hague sturen. De milieu-activisten hadden onder water twee vaten met radioactief afval gevonden en andere materialen die te maken hadden met het reinigen van de afvoerpijp in zee van de installatie. De directie heeft verlaat en nog steeds betrekkelijk vaag gereageerd op de beschuldigingen, niet voor de eerste keer dit jaar. Minister Voynet heeft nu zware controle op de fabriek in Normandië aangekondigd en gezegd dat geen nieuwe opdrachten meer mogen worden aangenomen. Dat betekent een doodvonnis op termijn voor La Hague.

    • Marc Chavannes